27 július 2012

Troige formulade

Same la instituciosistemon ne estas facila transformi, sed la sian pensadon de homoj, sian mondbildon influi estas pli multe malfacila, laŭ vicoj de generacioj estas tradaŭriĝanta tasko. La plimulto de hodiaŭaj hungaroj en la kádára [1] socialismo plenkreskis, kaj la signifopleno de junuloj same post 1990 nur tion ĉi valormondon ekkoneblis. Kaŭzo de tio ĉi estas tre simpla: la plimolto de pedagogoj ankaŭ la maldekstra-liberalan mondklarigon lernis, eĉ en la supera edukado kaj en la sciencaj institutoj same hodiaŭ tio ĉi opiniosistemo kalkuliĝas kiel moderna, progresa, maksimume ili malmulte ili loziĝis tezojn de la marksismo-leninismo. Troige: Georgo LUKÁCS [2] estis granda hom, Otokaro PROHÁSZKA [3] estis malbonintenca „antaŭnazio”. Humanistikajn fakojn malofte eniĝus estis la al reganta ideologio ne simpatianta junulo, en „realistikaj” fakoj estis iel pli facila la situo, ĉat la scio kaj la laborprodukto sur tiaj vojoj pli malmulte estis senmankigebla per entuziasma maldekstreco (kvankam estis sifiĉege ekzemplo same pri tiu). Faka de lrekompletigo de la filozofio, socilogio, politologio, la ekonomiko, la beletristiko senkonsider de kelkaj maloftaj esceptoj same hodiaŭ dependas de malnova gvardio, kaj gracie dire ne estas bona kapricaĵo pri Albert WASS [4] aŭ pri József NYÍRŐ [5] skribi faklaboraĵon anstataŭ KERTÉSZ, NÁDAS aŭ ESTERHÁZY, [6] escepte ja, se ili demonstras pri pli fruoj, kiel ili estas faŝistaj kaj pseŭdartemaj, Tiu socialista ariergarda batalo estas home komprene, ja pri bonfarita povostrukturoj, pri prestiĝo, pri ekzisado temas, kaj estas pli malkomplika pri tio plendi, ke oni persekutis ilin, kiel konfesi, ke „ili ne displaktis ĉiun eron de vero”, se tiel ni diru pri la glora konsilantara respubliko aŭ pri 1956. Ili menciadas nacian, kristanan kurson, kvankam nur pregresas reĝustigo de la grandaj mensogoj, esnas nenia ’Kulturkampf’ [7], nur purigo de herbaĉoj. Kvankam pri tio ne devas miri, ke la plimulto de junuloj jam ne estas kliento por maldektra-liberalaj ideologioj – la sencaj junuloj deziras por plena vero, ĉar la vero vin liberigos.[8} Kaj nur la vero nin liberigos.

SZENTMIHÁLYI SZABÓ, Péter [9]

El „Magyar Hírlap” tagĵurnalo – 24-an Jul. 2012.


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)
Notoj de tradukisto:
[1] János KÁDÁR - hungara komunista murdinta estro de 1956 ĝis 1988 - nomdonanto de politika sistemo
[2] György LUKÁCS - mezkvalita komunista filozofo kaj militkrimulo, amasomurdinto je 1919
[3] Ottokár PROHÁSZKA - seme hodiaŭe granda efekta hungara episkopo de 'Székesfehérvár' - publicisto, pripensadulo, kristana filozofo, filantropo, fundinto de hungara kristana-sociala, kristandemokrata ideo (1858 - 1927)
[4] Albert WASS - grandega hungara verkisto kaj poeto kun hungara engaĝiteco (1908 - 1998)
[5] József NYIRŐ - grandega hungara verkisto, kaj poeto kun hungara engaĝiteco (1889 - 1953)
[6] Liberalaj nesignifoplenaj ne-nomaj verkistoj - alude listige. 
[7] kulturobatalo - laŭkutima kalumniado de maldekstra flanko en hodiaŭa Hungarujo per nazia trasoneco
[8] Citaĵo el Sankta Skribo - Joh;8:32 - Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos.
[9] Péter SZENTMIHÁLYI SZABÓ (n. 1945) samtempula hungara nacia konservema katolika aŭtoro, poeto, arttradukisto, publicisto; verkisto de historiaj kaj scienca-fanataziaj artefaktoj

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése