27 március 2012

Apriore en tio ekzistas elektro, tiu originas de la Satano - Elektropaŭzo

Mi elideis unu prudentan pencon: „En tio ekzistas elektro, tio originas de Satano.” Unu da mia prezentado ĉi tio estis ĝia moto, en miaj skribadoj ĝise ĝi ne rolis. Do ĝi ne perdiĝu, tro bone sukcesinta frazo ĝi estas!

Ĉar, bonvolu, la elektro – sed mem la plena teĥnika civilizo – estas kontraŭlo de vivo, kaj kiel tiel, ĝi estas kontraŭmarŝo kun normeco. Kun dia ordo.
   
Mi longe vicigus la vivon malpantan ekziston de elektro. De elektron, kiu en volumento tiom ĝi detruis en la ŝtofo de normeco, kiel la Konsilio de Konstanco aŭ la debuteco de ĝirondistoj. Nur ĉi tie same ĝi ŝajnas, tuj ĝi montriĝas la „manko”. Tio estas de la normeco. Ĝi ŝajnas. Okulvide. Ĉu kiel kapablas la moderna homo post noktiĝo propre maldormeresti? Se oni suprenkuplas la kurenton. Oni suprenkuplas dum ekstere la Kreinto tion jam malsuprenkulis. Li ĉesigas la lumigadon. Sed la moderna homo estas obstina. Obstina, vanta kaj orgolja. Kiel ĉiu senmatura persono. (Ni observu, ju pli progresanta estas unu protozoo, des pli estas tromemfida. La demokratulo, klerismulo, liberalulo aŭ alternativulo ĉiu pri la plena homaro volas decidi, la kamparano maksimume pri sia ĉevalo aŭ plenigo de budeno.)
Pervorte, la moderna estulo alpaŝas al la muron, kaj oni supenkuplas la kurenton. Kvankam la Sinjoro jam indikis, ke estas vespero. Oni estus ripozi. Sed la samcivitano kunpremas la siajn lipojn, kaj oni restas. Oni faras unu kafon. Oni manĝadas ĉipsojn. Anstataŭe, ke oni forirus dormi. Dormi, ĉar ekstere ne troveblas lumo, ne eblas orientiĝi, malkreskas la temperaturo, kaj same la robobestoj antaŭ longe kaŝobservas por kaptaĵo.

Sed pri la arbo de la sciado ŝiranta malgranda stulto sidas en la lumo de sesdeka ampolo, kaj li montras. Li persistas. Li postrestas. Li vidas filmon. Kun tio ĝenerale li detruas sian moralon kaj li ruinigas siajn okulojn, kaj interŝanĝe li povas al si havigi al tiaj datenoj, al tioj neniom koncernas lin, kaj tiojn ne bezonas. Li ekscias aĵojn pri la ĉada malsatmizero aŭ pri la disiĝo de dumil kilometre vivanta filmaktorino, kun tiu en la stinka vivo li neniam renkontiĝas. Kaj li neniam renkontiĝos. Li vivas sur la komunumaj paĝoj sian privatvivon, centojn da neniam aŭdintaj kantoj verŝas en MP3, aŭ nur depresie li gapi en malhelan, kie jam neniu okazas, ja la Dio malsuprenkulis la lanternon.

„Ĉiam nur Orienton vi direktiĝu, neniam Okcidenton.” Kantis unu orkestro, kaj laŭ mi ili nek scias, ke ĉiu ne nur el politika aŭ morala vidpunkto estas vera. Estis treantaŭe sia unusola bona dispono de Ceauşescu, vlaĥa diktatoro, ke je ajnaj tagoj la paraj, alifoje la neparaj nombaj aŭtoj nur aĉetus benzinon. Li enkondukis a same la semajnan elektropaŭzon. Kaj almenaŭ la popolo hejme sidis. Oni sidus same hodiaŭe. Oni ne detruus sian animon en la ĉikĉiĉoa Tesco, oni neniam enpaŝus sur Fesbukon. Neniu klimatizilo, neniu aerumo. Fakte, ĉu la hundo ricevis jam vespermanĝon?

Ádám, Pozsonyi

El „Magyar Hírlap” hejmaĝo - 3-an marto de 2011.
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

26 március 2012

Nutraĵo akcia kompanio - normaleco en Usono

Hazarde mi trafis ĝin. Mi same ne volis finrigardi, ĉar do unu kaj douno horo estas unu kaj douno horo… Sed certe mi diras, ĝi valoris. Kaj vi havas same tiom tempon al la klarvido – kaj al propro kaj al sia familio –, do, el mia koro klare mi rekomendas al ĉiuj: vi rigardu!

Estis kelkaj frazoj en la „En la greso” („In the Grass”) titola parto, ĉe 42:36, kiun mi same reen rotaciigis kaj mi priskribis. Same ĉi tien skribas; pro ke estis tia bubo, kaj pri lia direndo plene mi konsentas.

„Ĉiam ĝi konsternis min, kiel lerte ni trafas la perfektajn erarajn celojn. En interrolato de bovobredado ekzemple ni ellernis kiel ni plantu, kultivu kaj rikoltu maizon kun uzo de GPS-sistemo. Tiam same tiun neniu demandis, ke: »Vere estis bona ideo kun maizo nióutri la bovojn?«

Dominiĝas la inĝeniera perspektivo. Ĉiun tio interesas: »ĉu kiel estas konkretiganta?« Sed tiun oni ne demandis, ke: »ĉu devas konkretigi?«

La tia kulturo, kiu la porkidon rigardas al neniu alia, kiel por proteinofonto, por manupulo de tiu ia biologia, ĥemia solvo estas aplikeblanta, – kun granda probableco – tiel same kun malsuprenrigardeco, kun senteneco kaj kun subpremanta pensmaniero ĝi traktas kun aliaj nacioj kaj komunoj.”

(Joel Salatin, Polyface Farms, Shenandoah Valley, Virginia)

Finrigarde la filmon unu da penso de Ádám Pozsonyi, hungara pensantulo kaj verkisto al mi enmemoriĝis: „Apriore en tio ekzistas elektro, ĝi originas de la Satano.”
Veron de la penso kun tiu ankoraŭ mi povus kompletigi. „Apriore en ĉio ekzistas elektro kaj en sia nomo havas ene la »rapida« vorton, tiu originas de la Satano.”cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Skribis, kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

25 március 2012

Ni bojkotu la nederlandajn artiklojn! – ALVOKO!

Nederlando? No!

Niaj karaj Legantoj!

Certe vi vidis en la hodiaŭa ’Magyar Nemzet’ titola gezeto pri ni parolantan sendon de mallongan resumanton de la „Radio 1” nederlanda publikserva radio. Ĉi tie ni skribas detalojn por tiuj, kiuj ne legis:

La ’PremTime’ titolan programon konata radiuloj de lando, la surinama origina Prem Radhakishun gvidis.
La titolo de programo estis: „Ĉu devas piede elpuŝi Hungarujon el EU-n?” Laŭ ekagordo de programestro: „Hungarujo survojas direkte al tio, ke en manoj de Viktor Orbán ĝi fariĝu faŝista ŝtato… La biletbanko kaj la juĝista potenco iĝas al privatilo de kun povo havantoj. Premiero Viktor Orbán plie similas al ĉinia diktatoro, kiel al eŭropa demokratulo.” La hungarulojn multfoje ili menciadis laŭ „hungaraj faŝistuloj”, sed la landon laŭ „saŭda-kristana Hungarujo” Por tio petis Radhakishun siajn aŭskultantojn, ke nur tiuj reagu, kiuj „kun tiuj fipopoloj en unu parlamento volas sidi”. Al unu hungara origina entelefonulo tion diris: „Kiun mi vere amas en vi, en hungaroj, tiu estas ĝi, ke vi havas grandan vangaĉon, li leĝfaradas faŝistajn leĝojn, sed vi etendas siajn manojn por niaj monoj”.

Por ni kun tio ĉi pleniĝis la mezurujo! Tie ĉi estas tempo, ke ni faru kontraŭ la nederlandaj mensogoj. Ni jam parolis pri la bojkoto de nederlandaj artikloj, se ni ne faris konkretajn paŝojn. Ĝis ni ne pridiskuti la diferencajn farotaĵojn, ĉui prividu striokodon de tia artiklo, kiun volus aĉeti.

Se la striokodo komenciĝus kun 87, tiam vi metu ĝin reen la breton!

Fonto: (Anonimulo – Fesbuko)


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

„Mi estas blinda, bonvolu helpu min!’

Tiudirekte iris la ĵurnalisto, kaj li vidis, ke en la ĉapelo apenaŭ ekzistas mono, nur iom helero. Li kliniĝis, ĵetis en la ĉapelon iom kronon, kaj sen tio, ke li estus demandis, forprenis la tabuleton, kaj en alian flankon li skribis unu frazon, kaj returne li remetis ĝin. Posttagmeze li reiris al blindulo, kaj li vidis, en la ĉapelo ekzistas multaj monoj.

A blindulo agnoskis liajn paŝojn, kaj demandis de li, ke ĉu li skribis en la tabuleton, kaj se li estis, tiam kion? La ĵurnalisto tiel demandis:

„Nenion tian, kiu ne estus vera. Nur mi donis alian formon al viaj vicoj.”

Kun rideto en sia mieno li foriĝis. La blindulo neniam konis, ke en la tabuleto staras tio:

„Estas printempo, kaj mi ne vidus.”

(Anonimulo)cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

24 március 2012

Laboro

La bubo eblis tia dudekkvin. Io harplena kio ajn estis vinde ĉirkaŭ la sia kruro, kio plakas same supran parton de ŝuo. Unue same ĝi ne konsciiĝas en mi, sed poste tamen ĝi altiris mian rigardon. Sed tiel ŝajnas, ne nur mi spekulaciis sur tio, same al alioj ĝi frapis la okulojn. Kaj la virinoj estas same pli scivolaj.

Ĉu kio estas tie de sur la sia gambo? – transiris al la temo la unua virino. – Ĝi estas kontraŭ la neĝo – klarigis la demandinto, kiu tre komplereme responadis, okulvideble li ĝojis, ke li estas en varmo. Ĝi malkovriĝis, la junulo estas ia biciklista mesaĝisto aŭ estas ilia salajrulo de eltransporanta firmao.
Ĉu same en tia neĝo? – hororadis la virino. – Ĉu plentage?Jes – kapsalutis la junulo, kaj li movis sian ŝultron: tio estas.

Ĝise mi paŝis al laŭnumera fenestro, mi spakulasiis. Antaŭ cent jaroj la virinoj ne devis labori en laborejoj (eĉ ĝi estis la honto de edzo, se tamen la edzino devigis). Sed ne nur la virinoj laboris pli malmulten. Same la voroj semajne kun kvin-ok horo pli malmultan laboris, kiel hodiaŭ. Kiel ni iras pli malnovan, des pli liberecon ni trovas. La plej granda libereco estas nome hodiaŭ estas la superflua tempo.

Mi rigardis la junulon, kaj pri la antaŭfabrikintan matricon de en roverso mi enmemoriĝis al popolarto. La „malsatanta, subpreminta, ekspluatinta” servutulo nome en sia libera tempo ne nutraĵon kulturis al sia malsatinta (subpreminta) familio, sed li komencis skulpti fajfilon. Feltopalton oni bodi. Tulipan keston fari. Ĉu iu povas imagi, ke kiom tompo kaj energio estas pretegi tulipan keston? Hodiaŭa libera (kaj kompreneble politike senriproĉa, kontraŭrasista ktp.) mezulo dum nek unu vito estus preta kun unu tulipa kesto.

Oni estas antaŭ mi la bildo, kiel la prizorganto de T-Home en la Plazao ĝisfaras la laboron je 8, poste kiam li hejmeniras, li eki per ruĝan pentraĉi la motivon sur flanko de kesto. Jes ja. Li ĵetas iom surfacan vorton al sia konkubo, enĵetas ian artnutraĵon apud corbotrofiiganta aĉaĵo de televido, kaj li enfalas en la liton. La plenadon de sia infano, jam ne havas tempon aŭskulti. Pri tioj mi cerbumadis, longe, havtempe, poste mi elpaŝis sur la straon. Malgrande mi hontis mem.

Ádám, Pozsonyi

El „Demokrata” semajnoĵurnalo – 2012. 8.


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

22 március 2012

Barroso, kapitano de la Costa Eŭropo

La kapitano de Costa Eŭropo same plue staras en la kapitana ponto, pli kaj pli pozeme instruas, riproĉas, disponas.

Manuelo Barroso aldirektas al la rifon de financa bankroto la Eŭropan Union. Senfina insolento estas, ke kvazaŭ neniom li koncernus al bankroto, li mem volas elkonduki likon ricevintan ŝipon de la komuneco el la danĝera zono…

Kaj la mamlukarmeo ŝirmgvatas al la eksmaoisto.

Neniu diras: tavariŝo Barroso, ĉu vi ne ekvidis, ke antaŭ 2008 ĝis kvar jaroj vi staris sur la kapitana ponto? Vi alkondukis la Costan Eŭropon al la rifon.
Gardantajn okulojn de Barroso eblus meti al Rejkjaviko. Tie kontraŭ la eksĉefministro krimproceso daŭras. Geiron Haardeon kun tio oni akuzas, ke dum la financkrizo li ne faras ĉion por la malhelpeco de kolapseco de izlanda banksistemo.

Haarde de 2006, ĝis lia – premdeviginta – abnegacio, ĝis komenco de 2009 estis premiero. Fakspertuloj en 2010 komunikis siajn raportojn, ili Haardeon kaj lian tri gepolitikulojn nomis laŭ responduloj. La rejkjavika leĝdona korporacio pensis: kontraŭ nur la ekspremieron devas startigi tribunalproceson.

La ekstera observantulo enpensiĝas: teruraj sekvaĵoj de lastaj dudek jaroj – duona miliona naskiĝomalmultiĝo, plurfoja leviĝo de enŝuldiĝo, disipo de la publikhavaĵo – ĉu kiome farus por motivito antaŭ tribunalon starigon de Iván Pető [1], Gábor Kuncze [2], Gábor Demszky [3], Péter Medgyessy [4], Ferenc Gyurcsány [5], János Kóka [6], László Kovács [7] (pri Gyula Horn [8] ne dire pro sanaj okazoj)… Ne temas pri tiu, ke tuj ilin en ŝatoraljaujhejan malliberejon devus fermi: en la jurŝtato pri tio juĝiejo devas decidi.

Sed almenaŭ ĝi ekfunkciu la jurŝtato.

Islando nun donas ekzemplon al Eŭropo – kvankam la etosa lando de gejseroj ne estas unia membrolando. Islando ne estas senkonsekvenca lando. Tie almenaŭ oni starigas antaŭ trubunalon la senresponsan premieron. Tiu, kiu transpenis de impostopaĝuloj ekhavintan salajron, sed li ne laborakiris pri tio.

Sinjoro Barroso ne ŝajnigas, ke tio neniom koncernas lin al krizo de Eŭropa Unio. Ne estas vera, ke troprodigado de Grekujo kaj ĝia falsa datkomuniko estus sekretiĝis. La ekonomiistfako klarvidis kun la procezoj. Nur tiu ne sciis, kiu ne volis scii pri tioj.


La kapitano de Costa Concoria nun antaŭvidas al tribunala procezo – ĝuste. La kapitano de Costa Eŭropo same plue staras sur la kapitana ponto, kaj pli kaj pli pozeme instruas, riproĉas, disponas.

La ĉi tia situo estas malinda al Eŭropo.

Manuelon Barroson verŝajne estus starigi antaŭ tribunalon pro kondukeco en financan krizon de Eŭropa Unio.

G. Tibor Kovácscxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)


Notoj:

[1] Iván [Johano, en tia ĉi formo sovetŝatata modonomo], Pető: eksprezidento de Alianco de Liberalaj Demokratuloj (1992-97), eksa parlamenta reprezentanto, li prilaboris programon kun ekkomunista partio. Liaj gepatroj estis ono de komunista terura organizaĵo.
[2] Gábor [Gabrielo], Kuncze: eksprezidento de Alianco de Liberalaj Demokratuloj - ALD - (1997-98, 2001-7), eksa parlamenta reprezentanto, ministro pri internaj aferoj (1994-98), kiu oficiale atestis por Aŭstralio, ke la komunista terura organizaĵo neniam aplikis fizikan torturon. Unusola nejuda prezidento de ALD.
[3] Gábor [Gabrielo], Demszky: eksa ĉefurbestro de Budapeŝto (1990-2010), ono de eksa hungara maoista opozicio. Dum lia estrado Budapeŝto svarmi de korupciaj aferoj.
[4] Péter [Petro], Medgyessy: ekskomunista ministro pri financaj aferoj, ĝis du kaj duono jaroj estis ĉefministro de Hungara Socialista Partio (HSP) kaj ALD (2002-4). Kun puĉu oni lin faligis kun esteco de Ferenc Gyurcsány, kiak li tiun diris, ke „la ALD estas plene kun korupciaj aferoj, intere de ĝia iaj politikistoj havas tiajn fortaj ambicioj, ke por satigeco de tiuj ili neniajn prezojn trovas tro multa.” Eksa soveta (KGB) agento (afero D-209). Li estas fama pro lia difektitaj, malbonaj frazoj, senintence diroj. Plena lando ridaĉis sur lia plumpa balbuto.
[5] Ferenc [Francisko], Gyurcsány: eksa junkumunista estro, privatiganta miliardulo, parenco de ekskomunista estreco, socialista ekspremiero (2004-10), tromova politika ekshibiciisto, li elpaŝis el lia partio (HSP) kaj fondis sian partion, Demokratulan Koalicion. Nun pli krimprocedo progresas kontraŭ li.
[6] János [Johano], Kóka: genegoculo de Ferenc Gyurcsány, eksprezidento de ALD (2007-8), kun trompo li volis refoje laŭ prezidento - li falis, koalicia partero de HSP, eksministro pri ekonomiaj aferoj, kun sia riĉeco fanfaronanta liberala ekspolitikisto.
[7] László [Ladislao], Kovács: eksa partiida ministro pri eksteraj aferoj, prezidento de HSP (1998-2004), post sia fiasko impostafera komisaro de EU, fama-notora jupfrenezulo.
[8] Gyula [Julio], Horn: meĥanikisto, en la Sovetunio lernis ekonomikon, de 1956-a revolucio ono de armila terura organizaĵo de Kádár-erao, eksa komunista ministro pri eksteraj aferoj, prezidento de HSP (1990-98), eksa ĉefministro (1994-98), la republika prezidanto en 2007 malkonfesis lian ordenecon por sia komunista paseo, misfama alkoholisto, de 2007 en hospilato oni kuracas lin verŝajne kun Alzheimer- aŭ simila malsano.

21 március 2012

Neŭrotikuloj, pensmansanulojn, psikiatroj, psikopatoj kaj aliaj bestospecioj

La neŭrotikuloj aerajn fortikaĵojn masonas, la pensmansanuloj enlokigas, la psikiatro enkasigas la loĝejan lupagon, la psikopatoj kvankam enrompas la fenestrojn. 
(Alan Hull angla roko-muzikisto)


 cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

15 március 2012

Kara Nikolao – amika monarĥista respondo al nia rusa kamarado

Nia kara rusa monarĥista amiko demandis de ni, ke ĉu el ĝisnuna oficiala nomo de Hungarujo (Hungara Respubliko) malapereco de vorto „respubliko”, elstarigo de Sankta Stefano, la Sakra Krono ĉu produktas ian monarĥistan bonŝancon en Hungarujo?

Kaj li miris pri tio, ke se egzistas hungara monarĥismo, ĉu kial oni ne egzistas laŭleĝaj monarĥistaj organismoj?


Kara Nikolao!

Neniu signifas malapero de la „respubliko” vorto el la oficiala nomo de lando, ĉar la konstitucio pluen laŭ respubliko sin difinas.
Pro ĉi tio la nova konstitucio laŭ la monarĥista vidpontkto neniu novon ne havas.
Nur pro tio, ĉar la skribinta konstitucio en Hungarujo samsence estas respublikana novecigo. En Hungarujo nome – en la kontinento nur en du landoj estis tia, kun Anglujo – ne-ĉarta, sed havas tiel nomatan historian konstitucion. („Miljara Konstitucio”)

La nova konstitucio (en la ĝia nova nomo: „Bazoleĝaro”) same plue laŭ la bonkonitaj respublikanaj bazoideoj estis kompile – Hungarujo por ĉi tio estas respubliko plue.

Kaj ke glorigo de reĝo Sankta Stafano kaj la glora hungara – ĉefe la t.n. liberecbatala – paseo eniris en la ’Preambulumon’ (ne tiun ĉi klasikan latinan nomon ili donis al ĝi), tiu estas nur taktika elemento, la konsoligecon de radikaliĝa nacia direkto ĝi estus satigi.

– Se organizo (aŭ partio) fundamentas – laŭ la hungara juro – ĝi devas rekoni respublikanan konstitucion de Hungarujo. Ĉu kiel rekonus kontaŭ respubliko staranta organizo la reguloj de adversulo? Pro tio, al tioj kiel leĝaj, registrintaj organismoj li renkontas, ili kun granda probableco estas vivrimedaj monarĥistoj. La hungara monarĥismo en Hungarujo hodiaŭ estas „kaŝvagadulo”. Sed ĝi vivas kaj ĉefe en la sprita vivo ĉeestas, kaj en la pli malgrandaj, neregistrintaj organismoj.

Kara Njikolajo, ĉi tiojn demandojn vi suprenmetis sur hungara monarĥista ’fesbuk’-a paĝo (angle), sed tamen mi mian respondon esperante mi skribis. Ĉu kial? Mi tial pensis, ke mia respondo same por aliaj monarĥistoj estus edifa, kaj mi esperas, ke kun mia respondo mi ne lezis viajn liberalajn „personecajn jurojn”.

Kun grandega monarĥista amiko. Vivu la Caro! Vivu la Reĝo!

Via amiko:

Per Spegulo

Postskribo: Ĝuste hieraŭ mi legis en la Biblio, mi dividas kun vi:
„Estu sobraj, vigladu; via kontraŭulo, la diablo, kiel leono blekeganta ĉirkaŭiras, serĉante, kiun li povos forgluti;” (1Pe 5:8)
Ruse: „Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.” (1Пет 5:8)
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

14 március 2012

Escepta penso konekse de 15-a Marto, en la nacia festo de Hungarujo

„La batalo inter la reĝo kaj lando neniel laŭ perceptinta la vera senco de la vorto en demando de libereco startis – tiun ĉi batalon la liberalismo eksplodigis.”

Princo Klemento Venceslao Lotharo fon Metternich
(1773-1859)

[Kun danka kamarada dankemo pro la penco kaj ideo al Sinjoro Rolando Kiss-Kovács, al mia hungara monarĥista sammalfeliĉano!]cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

10 március 2012

Mesaĝo el Hungarujo


Respubliko, mi tiel amas vin!

Dio, publikjuraj tradicioj kaj teritoria integreco
anstataŭ suvereneco de la fiamaso

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)
Fernandel kaj la rizbrando


 La populara franca komikulo Fernandel rakontis:
Dum mia vojaĝo en Japanio mi en hotelo pro scivolemo mendis rizbrandon. Eltrinkite la unuan glaseton mi rimarkis, ke ĉio ĉirkaŭ mi moviĝas. Mi demandis la kelneron:
„Ĉu tiu ĉi via trinkaĵo ne estas tamen iom tro forta?”

Ne timu, estimata sinjoro,” – respondis la kelnero kun afabla rideto –, „tio estas nur tute ordinara tertremo…”

El jarlibro de „Világ és Nyelv Magazin 2”

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Publikigis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

07 március 2012

Ĉu estus li prezidanto? - Supermardo


Rick Santorum (10. majo 1958.)

Se li estas kontraŭabortigo.
Se li kondamnas la samseksismon.
Se li kondamnas la eŭtanazion.
Se li subtenas la seksan purecon.
Se apud/anstataŭ la evoluo same la teorion de inteligenta planeco li volas lernigi.
Se li havas ok infanojn.
Se li havas juran kaj politiksciencan diplomojn.
Se la (liberala/maldekstra) mediato malamas lin.
Se li estas fiara por siaj italaj praŭloj.
Se li estas normalulo.
Se li estas blankulo.
Kaj se ankoraŭ li estas same katolikulo.

Ni ĉiuj estas en la mano de Dio!
Ĉu oni havas sufiĉe normaj homoj sur la lando de nenormeco?

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Skribis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Centre - Epokspirito

Pál (Paŭlo) PRÓNAY
[Romhány 1874 – ie en Sovetio 1945(?)]
Egzistas malfrue kuplantaj homoj. Kvankam la tia neniam bonigas. Nur malbonon faras. Vere ĉi tio estas moderna malsano.

PRÓNAY ne estis nedecidema, kiam je eniro en la kulpan urbon venis sia informo, ke la unua bolŝevikulo ankoraŭ tie sidadas en la sia oficejo. Li invadis, li kole prenis lin, kaj li elĵetis lin tra la fenestro. Ni bone aspektus, se li estus hezita. En 1912 István TISZA, kiam en parlamento ia KOVÁCS nominta opoziciana deputito lin fajris sian armilon, li ne faris unu minutan paŭzon en sia parolo. Neniu hezitado. Neniu dubado.

'Cola' kontraŭe – pri tiu ĉiu enmemoriĝis al mi –, ĉiam staris en famo de nedecidema homo. En ia subtera koncerto mi ekkonis lin. Li estis konata kiel li ne povas decidi en la tindro-rokaj rondoj. Kiam en ’84 okazis la skismo, kaj la antaŭe unueca kaj kontraŭ la fikomunistoj ŝultr-al-ŝultre batalanta ’haŭtkapa’ kaj ’tindra’ partianaro disiĝis, poste unu la alian ekis frapadi, ja devis decidi. 'Cola' pri tio estis nekapabla.

Premiero István, TISZA
Kvarfoje oni kulpis atencon kontraŭ li.
Fine la komunistoj murdis lin.
– Mi ne scias – li balbutis ĉiam pri tio mi interesiĝis ĉe li, ĉu li decidis sur tian flankon li staros. – Jam nun ne – li balbutis embarase, kiam poste tre unu monato demandigis siaj konatuloj. – Mi tre ŝatas, kiam oni rapide tamburas en ia kantaĵo, kaj tien-diradas pri ĉiu, sed de traĉada frizaĝo mi sentas pli agrable la ĝeneralan impreson de ŝelko kaj la kvadratita ĉemizo. Mi ne kulpas pri tio, mi ne ŝatas la koloritajn harojn. Ĉi tio estas tia, ol mi estus fiseksula.
Liaj amikoj tiujn baldaŭ enuis, kaj post tempo, kie li ekaperis, aŭtomate ricevis unu vangazon. Same de tie ĉi, same de tie. Ĉi tio tiel disvastĝis, ke estis flugila vorto el tio ĉi: „Ĝi estas tiel certa, kiel hodiaŭa vespera vangazo de 'Cola'”.


Poste mi ne vidis lin ĝis longaj jaroj. Hieraŭ li trafis sur mian vojon, post tre dudek jaraj intermitoj. Li staris en la haltejo de Sepo, sur la spaco Luiza BLAHA. Li subklinigis sian kapon, triste li vidis antaŭen de mem.

– Ĉu vi povis decidi? – mi paŝis al li. – Same vi ne demandu – li manosvingis. Mi ne kapablas elekti, pri tiu mi estas malkapabla.

Ĉu kial mi ekdiris ĉiun? Ĉar multoj ne kredas, ke oni ne eblas stari centre. Kaj ja ĉiam ni ne paroleblas pri politiko.

Ádám POZSONYI
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.
 
Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

01 március 2012

Sorĉa blanka stono

Knabeto je laca posttagmezo
Staras inter enuintaj ludoj kun fermitaj okuloj
Lante ekiras sur sia dormĉevalo
Ĉi tio helpeblas

Kiel li ekrigardas, li trovas grandan stonon
Sorĉa blanka stoneto estas ĉe liaj gamboj,
Kaj la knabeto ne ludas jam kun alio
Mirakla stono atendas por li

Kiu elektis:
Tiu elektigis
Do vi faru, kaj li trovu pezon de via vivo.


Neniam li ektaris, ĉiam li migris
Ĉiam plion li deziris kaj li ricevis eĉ pluran
Krom sia sorĉa stono ĉiun li forlasis
Al la stono li estis fidela

Centoj oni reatenis, milojn li forlais
Sur liaj ŝultroj lasis spuron nevidebla stono
Li portis sian stonon, kion nur li videblis
Dum li venas hejmen

Kiu elektis:
Tiu elektigis
Do vi faru, kaj li trovu pezon de via vivo.

Maljuna koro jam ne pulas tiel sovaĝe
Sur sia vango rigeto ludas inocente
Griza stonamaso al liaj gamboj sidas
Kaj ekstere vesperiĝas

Febla lumo mole defalas sur lian kapon
Nun de la pezo de ĝia pezo liberiĝas
La dura stono poiome al nebulo paliĝas
Ĝi forflugas neatendite

Kiu elektis:
Tiu elektigis
Do vi faru, kaj li trovu pezon de via vivo.


(1972)
(muziko: L. BENKŐ, F. DEBRECZENI, T. MIHÁLY, Gy. MOLNÁR, J. KÓBOR,
poemo: Péter SÜLYI)


Kaj la originala versaĵo el la Biblio:
(Atentu! Tio ĉi erao estis epoko de estanta socialismo en Hungarujo, kaj la teksto el Biblio estas citinta!)

Kiu havas orelon, tiu aŭskultu, kion la Spirito diras al la eklezioj. Al la venkanto mi donos el la kaŝita manao, kaj mi donos al li blankan ŝtoneton, kaj sur la ŝtoneto novan nomon skribitan, kiun konas neniu krom la ricevanto.

Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis: Vincenti dabo manna absconditum, et dabo illi calculum candidum: et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo scit, nisi qui accipit.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. A celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et, sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit.

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja. (Jel;2.17)

(REV;2:17)

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.  (Откр;2:17)cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.
 
Kolektis, skribis kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)