31 május 2012

Ezri - pri morto (Ĉiutaga Garak)

Estas sufiĉe stranga sento. Morti. Ne gravas kiome ĝi okazas kun vi, neniam vi kutimiĝus.
Elég furcsa érzés. A halál. Nem számít, hányszor történik meg veled, nem lehet megszokni.
It's a strange sensation. Dying. No matter how many times it happens to you, you never get used to it.

(Profundeca Spaco Naŭ
3-a episodo de 7-a serio, 153-a parto
"Afterimage")
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

30 május 2012

Ateismo

La kredo, ke en la komenco estis la Nenio kaj kun la Nenio okazis nenio, poste la ĉi tio Nenio mirakle, ĉia senkiale eksplodas, estige kun ĉi tio Ĉion, poste la ĉi tio granda amaso mirinde, sen celo kaj intelekto kunordigis sin por memreproduktaj onoj, el tio estis la dinosaŭroj.

Ĉi tio ja aŭdiĝas sence! :-)


(Ádám, POZSONYI)

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

27 május 2012

Kor - pri la fruktoj de vivo (Ĉiutaga Garak)

Ĝuu la fruktojn de vivo, miaj junaj amikoj! Ĝis ĝi estas dolĉa gusta, kiel estas freŝa de sur la vinberujo. Sed vi ne vivu tro longe… la gusto turniĝos por amara… post iom da tempo.

Élvezzétek az élet gyümölcseit ifjú barátaim! Míg friss és édes, ahogy letépjük az ágról.  Ne éljetek túl soká… mert keserű lesz nagyon… egy idő után.
Savor the fruit of life, my young friends. It has a sweet taste when it's fresh from the vine. But don't live too long... the taste turns bitter... after a time.
Profundeca Spaco Naŭ
7-a episodo de 7-a serio, 157-a parto
"Once More Unto the Breach"
("Untitled Klingon")

 
[Pri la memoro de John Colicos 1928-2000] 
- R.E.P. -

Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

24 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri mem kaj Julian Bashir

Kiu mi estas, ke mi kontraŭdiru al Julian Bashir, sekretan agenton? Estru min!
Ki vagyok én, hogy ellentmondjak Doktor Bashir titkos ügynöknek… Vezessen!
Who am I to question Julian Bashir, secret agent? Lead the way.

Profundeca Spaco Naŭ
10-a episodo de 4-a serio, 82-a parto
"Our Man Bashir"
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

21 május 2012

En miaj manoj kun unu malnova fotografaĵo

Al la plej ekskuaj momentoj de vito apartenas, kiom sur vido de fotopreno kiom ĉiu oni enmemoriĝas al menso de homo, ke oni forstaras la sia vorto.
Jam ĉirkaŭ kvarfoje mi rigardis… kaj ankoraŭ ĉiam mi ne povas tiun diri. Nur ia nedifinitebla tristo pleniĝas min.
Ĉi tia sento estas netradukeblanta, nek en lingvoj, nek en vortoj.

Sed, ĉu vi observis la duagradan informbezonaĵon de fotografaĵo, kiuj tiel por kundrivo, memkompreneblo faras:
– Manoj de ĉiu estas supere en la aero (ili mansignadas)
– La siaj buŝoj estas apertaj (ili kriadas)
– En la areo maldekstre malantaŭe bukedo estas
– Deprenita estas la sia ĉapo de vid-al-vide estanta viro (t.e. li ĵetadas, li ovacias)
– Sur la lia kolumo de vid-al-vida viro havas kokardon (nacia festo)
– Dekstre, malantaŭ la dorso de viro havas en manoj de knabeto standareton (pendoligas)
– La dekstraflanka knabeto kaj la dekstre malantaŭe estanta virino ridete maldekstre observas (de tie alvetureblas la militistoj)
– Nu, en la aero videblanta Horthy-bildo


Sed tion mi ne ellasu, ke ni komprenu al la homoj kion raportas la S-ro Gubernatoro [same el tioj videblas mensogoj de Péter Dániel, ke li estis nek patrujperfidanto, nek amasmurdisto, nek militkrimulo], fotografio de ĉi tiuj homoj tiun diras.

Kun unu vorto, tio estas vera, festa, neinstalita fotografaĵo, unu momentbildo pri la ĉion obstaklon forpiedbatanta ovacio.

Ekde mateno unu plenan vivhistorion mi finpensis, precipe siajn du ĉefheroojn de bildo vide.
Ankoraŭ du objekton mi tuŝas: la trolaborigajn manojn kaj la forturmentitajn vizaĝojn… Vere festo! … terura helpkrio! De tio ĉi neniam oni eblas liberiĝi!

(…)
Militistoamikoj sur la miljara, pola-hungara limo

Subkarpatoj hejmeniris (1939) – entuziasmaj hungaroj bonvenigas la enpaŝantaj hungaran reĝan hejmlandan armeon.
[Bedaŭrinde en 1945 sovetaj rabista-rotoj okupis Subkarpaton kaj same ĝis hodiaŭ daŭras ruso-ukrainigo de tereno. Bedaŭrinde.]
Dankema danko pro la bazpenso de mia supera skribo
por mia kora amikino,
por grafino Aŭrora Csáky sinjorino
(Hajnalka CSÁKY)

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Skribis kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Urso-afero – Epokspirito

Ĉiam mi sentis, ke ekzistas punkto en la universo, unu lasta soleca punkto, kiun ankoraŭ oni ne modernigis. Kiun ankoraŭ oni nem politikkorektigis. Kiun oni lasis tiel, kiel ĝi estas. Elmodiĝonte, normale, home: La televida-urseto. Tio nun finiĝas.

„Je Paska-lundo novaj ursetofiguroj akceptas antaŭ la vesperfabeloj la infanojn. Kun Urseto Televidilo titolo nelge kreskigita fabelotrako ekiris sur la m2 kanajlo, la al tio farita nova ĉefartikolo en la duonaarcentan tradicion konformiĝas. La nova ĉefartikolo esta laboro de animatoro Ferenc Fischer kaj de komponisto Gábor Berkes” – ni legus.

Nu, estas 2012. En Novjorko ia virino sur la subfervojo en kapon piedbatas viron, ĉar laŭ ŝi li postiras ŝin. En Parizo la muslimoj plenajn stratojn okupas sen instanca permeso, kun metalkordonoj blokas la tereron, sur la tero ili preĝas, kaj loĝantoj de la distrikto ne povas forlasi la iliajn loĝejojn, kaj ili ne povas hejmeniri dum la tempo de la preĝo. Oni havas normon, ke pasigenda prizonopuno atendas sur tiun kiu havas pri dinita historia evento diferencan opinion. Ĉu kial ĝuste Hungarujo, kaj kial ĝuste la televida-urseto elrestus el la miksrasiĝo?


Semi ĝi ne elrestas, kaj la fina rezultato estas unu „progresa” vidilo kun „romaa” ursino, kun blua semseksula leporeto-pup, kun komputilo, kun junaĝa (en pli malbona kazo kun enfamilia) amvivo. (Neme la urseto havas same „fratinon”, kiun suspektinde li brakumadas.)

Ja la „progreso” al multoj ne plaĉas. Tio same estas legebla sur diversaj forumoj, ĉar estas sia natura sopiro de homo la kutimiĝita, la tradicia, la malnova, la konvena. Ĉar la homo fundamente ne estas „progresanta”, sed „retroira” kaj „konservativa”, kiu nem ŝatas elprovi novon, ke li elĵetas siajn la malnovajn, la prosperajn kaj amitajn (aŭ nur kutimiĝitajn) aĵojn.

Kiel la hejman brikabrakon trifoje oni transmetas, ĝise fine oni konvinkas sin, ke ĝi estas matura por elĵeto, sed same tiam sangas nia koro, certe ja ni scias , ke tio devas esti tiel.


Denove oni forprenis unu parton da nia paseo. Nur tiom okazis. Tio ĉi estas Trianono [1] de la infanoprogramoj.

Ádám Pozsonyi

El „Demokrata” semajnoĵurnalo – 2012. 16.

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)
Notoj de tradukisto:
[1]  Trianono – loko kaj kastelo en Parizo – metaforo de la plej granda historia sortotragedio de Hungarujo. Je 4-a Junio 1920. ili subskribis kaj reĝan Hungarujon ili mutilis. Ĉia hungaro konas tion daton kaj en la lando hodiaŭ estas tio ĉi tago: Tago de la Nacia Kunaparteno (aŭ Kohero)

19 május 2012

Mia nomo estas: Neniu

Estas ĉi tia freŝa cerbmalsano – mi volas diri pri la evoluinta Okcidento enfluanta nova etoso –, tio havas tian sencon, ke estas malpermesita ne nur esti rasista, ŝovinista, klerikala kaj nacionalista, do por ĉio, kio endanĝerigas disfluabtan, senkadran, senvizaĝan kanajlaromondon de la nuntempo aŭ ĝi estas kontraŭa kun ĝi, sed pli nove jam simple estas malpermesita same konkretan opinion manifesti, Ne, ĉi tio tiel ne estas prononce, de ĝi alveturos. Alvenas. Jam ĝi estas sur nia kolo.

„Tio ĉi plaĉas al mi.” „Ili estis plure.” „Altkreska.” „Febla.” „Kurbapieda.” „Maljuna.” Ĉiu estas malpermesita – nome laŭ la enfluanta kaj progresema-sprita ideologio –, tiu estas karaktera, klare ĉirkaŭfraita, apartigeblanta kaj apartiĝeblanta. Kiu efektive estas mem. kej nem io miksita identeca, kunlavita karaktera, malgrande tia ĉi, malgrande tia, „se ni pli bone enpensas”…

Bona kaj malbona. Malluma kaj luma. Kio laŭ tia ĉi konkreta vidpunkto rigardas sur univeson, tio jam estas reakcia.

Ĉu kien mi havigas ĉi tion? Mi vidas. Unu da proksima konatolo vizitas universitaton. En la univesitata gazeto – kiu kompreneble estas sendependa ligiĝanta, do liberala – en siajn publikitajn artikolojn serie pro tia ligo oni ekkverelas. Alude pro tio ne manifestiĝeblas tioj. „Opinion ĝi komunikas.” Tio ĉi estis la konkreta akuzaĵo. Kiam ŝi rakontis, unue mi tion kredis, ŝi amuziĝas. „Je la prezentado ĝis pleneco pleniĝis la ĉambrego.” Ĉi tio estis la cenzurita frazo, kiel oni diras kiu ekskludas, diferencigas kaj ne estas senpartia. Kaj tion en nia erao ne eblas. Dio apartigis la melhelon de lumo, sed la energioj de malhelo tiun volas, ke tio ĉi disseparigo laŭgrade ĉesu. „Ĉio estas relativa.” „Ĉu kiu decidos tion, ke…” Konataj liberalaj (malhelopartaj) frapfrazoj. Ĉion ni miksu kaj konfuzu kune! La rasojn, la lingvojn, la kulturojn. Same la muzikajn ĝenrojn.

Ni obsercu: en liberalaj (malpeloparta) rondoj ĉiam tiu estas la valora orkestro, kiu ne nur tel simple malmolaroko, sint-popo, aŭ psiĥodelaroko, sed kiu estas „miksa”. Nigra-folka-bruo. Odoraĉa-metalo. Bluso-rapo-hindia. Nenie, en nenio estu konkreta, difinita dividolinio!

Kun mia malnova konatulo mi kunkuras antaŭ nelonge sur la buso, kaj tial ke la koncernulo estas liberala – ni metu niajn manojn sur niajn korojn kaj ni rekonu, en konateca rondo de iu troviĝas kretenoj, ĝi estas pardonebla peko –, tiel pri la muziko ĝi temas. Kaj jes ja la paseo. Jes, la paseo, la malnova, bela paseo, kiam ankoraŭ ne estis al la hodiaŭa similaj, profundaj ideologiaj abismoj, kaj la konstanteco de soveta okupado certigis paceman kaj sennuban trankvilon de mezlerneja ekzisto.

Ĉu kiu estas da la ilia plej bona disko?” „Do…” – malcertiĝis mia liberala konatulo. „Ĉi tio tiel ne estas eldireblanta, pro ke estas, al kiu ĉi tio, ja eventuale al la alia homo same kontraŭ ĉi tio estas tio… Kaj…” Post kvin minutoj mi enuis. „Jam vi ekĝemu, ke laŭ vi ĉu kiu estas la ilia plej bona disko! Ne en Danubo [1] devas pafi iun, al kiu ne sama estas bona. Ne pri la enkondoko de’numerus clausus’ [2] ni parolas. Ne la subtegmentoj pro ĉi tio estos malsuprenbalae. [3] Ĝi havas nenian postsekvon, nur jam fine vi kuraĝu opinion manifesti.

Ĉu ĉi tio aŭ ja tio?

Do, efektive, se ni tiel interpretas…

Mi elaŭtiĝis.

Lasfoje apud mia la ĉi tie aperita artikolo saĝa notulo pro ĉi tia epiteto ekfajfis: „malbela virino”. Pro ke ĉi tian ne eblas diri. Pro ke laŭ li – mi pensas – ĉia virino estas unuforme bela, ĉarmo, gracieco kaj ameblanto kun geometria precizeco estas divide inter femalaj membroj de loĝantaro, ke neniun frapu malavantaĝa diskriminacio.

Mi timas estontecon. Mia nomo estas Ádám POZSONYI. Blankulo, heteroseksulo. Ankoraŭ alvenus la tempo, kiam ekdiri ĉi tion ĝi kalkulos jam por ekstremo.

Ádám POZSONYI

El „Magyar Hírlap” [Hungara Ĵurnalo] reta tagĵurnalo – 11-5-2012.Notoj de tradukisto:
Il mio nome é Nessuno
Mia nomo estas: Neniu
[1] Danubo pafi - en la II-a mondmilito, je vintro de 1944 plurajn da judojn, plurajn da loĝantojn de budapeŝta geto pafis en la glacian riveron Danubon la hungaraj sagokrululos, la hungaraj nacia-socialistuloj. 
[2] 'numerus clausus' (latina esprimo) - 1920-a jara XXV-a leĝartikolo „Pri la reguloj de sur universiteton enskribiĝo” T.e: „Fermita Numero” La hugarujaj naciecoj kaj popolrasoj nur laŭ ilia elmontreblanta numeropororcio partoprenis en la supera instruado. Unuopuloj ŝatas nomi same por unua hungara judleĝo, sed samsence ne tio estis.
[3] subtegmentoj malsuprenbalae - En la hungara komunismo, en la 50-aj jaroj la hungaraj komunistoj organizita prirabis la hungarajn vilaĝojn. La Ministrejo pri Endonadaj aferoj (ekz. Imre NAGY ministro kamarado) preskribis ekz. kiom porkidon devas naski po la porkino, kaj ili ĉiam postulis. Se ne donis tiom grenojn la kampo de kamulo, la aŭtoritatuloj forprenis la semojn kaj la jarajn konsumantajn grenojn, ili „malsuprenbalais la subtagmentojn” same, kaj sentmil da familioj malsatis.

18 május 2012

Ann Coulter - pri gracieco

Neniam vi montru graciecon direkte al demokratulo!

Never show graciousness toward a Democrat
Sose légy szívélyes egy demokratával!

(Ann Coulter)
- 6-a, el ŝiaj reguloj por la konservativuloj-
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

17 május 2012

Kaptu, legu! Kaptu, legu!

Kaptu, legu! Kaptu, legu!

Tolle, lege - tolle, lege!
Vedd, olvasd! Vedd, olvasd!
(S-ta  Aŭgusteno Aŭreliano)
Confessiones
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Ĉiutaga Garak – mantrao* de Garak

 La disciplinita menso…

A fegyelmezett elme…
A disciplined mind...

DS9 - 15-a epizodo de 5-a serio - 113-a parto
"By Inferno’s Light"

Noto de tradukisto:
* mantrao - laŭ mi kreinta neologismo – mantrao: budaisma preĝo, medita teĥniko, ofta, unutona ripetado de iaj frazoj, vortoj


Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

Steloj kaj Klozeto

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

16 május 2012

Sankta Aŭgusteno pri la alcerbumaj demandoj

– Ĉu kion faris Dio antaŭe Li estus kreis la universon?
– La infernon Li faris por alcerbumuloj de tiaj demandoj. 
(S-ta Aŭgusteno)

– Mit tett Isten, mielőtt megteremtette volna a világegyetemet?
– A poklot készítette az ilyen kérdések kiagyalóinak.
(Szt. Ágoston)
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Ĉiutaga Garak – pri la konfesiganta ĉambro

El tia ejo estus mirinda konfesiganta ĉambro. Estas fermita loko, ne estas aero, malbona lumigaso, prove-trove elektrosoko. Ĝi estas perfekta.

Ebből a helyiségből kiváló vallatószoba lenne. Kevés a hely, rossz a levegő, nincs fény, néha egy-egy áramütés… Tökéletes.
This would makea wonderful interrogation chamber. Tight quarters, no air, bad lighting, random electric shocks. It's perfect.
 15-a episodo de 5-a serio - 113-a parto
"By Inferno’s Light"
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

15 május 2012

Ann Coulter - pri la pardono

Kvara regulo de Ann COULTER:

Neniam vi petu pardonon, same almenaŭ ne por tio, por kio al liberaluloj volas, ke vi petu pardonon!

Never apologize, at least not for what liberals want you to apologize for.
Soha ne kérj bocsánatot, legalábbis ne azért amiért a liberálisok akarják hogy bocsánatot kérj!

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)14 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri la eksilio

Ĉar mi estas ekzilita, sola kaj fore de la mia hejmo. Kaj kiam mi estan kun vi… tio ne ŝajnas al tia aĉa.

Mert száműzött vagyok, magányos, és távol az otthonomtól. És amikor önnel vagyok, az enyhíti a fájdalmamat.

Because I'm exiled, alone and a long way from home. And when I'm with you... it doesn't seem so bad.
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

13 május 2012

Espero - Epokspirito

En ĝardenejo
Este bela suna vetero en ĝardenejo ni sidadis, Apud ni alia tablosocieto enprofundiĝis en la opinioŝanĝon.

La situo estas pli multa kiel interesa! – tiel Bakisto, kiu havas tian kutimon, ke kun malklaraj bombastoj li eku sian direndeton.
Nu… – li estus ekis s-ro Najbaro, kiam ĉe la najbara tabelo pri laŭta vortbatalo ni estis atenta. Ĉirkaŭ dudek jara junulo flagris kaj uze liberalan vortuzon „li distribuis la menson”.

Artúr Ferraris: La historia tarokpartio
De mi ne eblas pli granda antikomunisto! Se de mi dependus, Biszku [1] antaŭtrelonge li estus pendige, kiel skabia hundo. Same Károlyi-n mi suprenpendigus! Tiu estis la tia ’ĉavo’, kiu tion diris, ke li ne volas plu soldaton vidi en Hungarujo post ’Trianon’! [2]
Mia kara sinjoro – tiel pri tio ĉi grizhara sinjoro. – Laŭ grandveŝta novulo vi estus pli pretendema en la sia lingvouzo! Via noto kvankam atestas grandnivelan senmalklerecon. Ne Károlyi [3] estis, kiu ne volis plu soldaton vidi, sed Béla Linder nomiĝa lia ministro de la militaj aferoj! Kaj ne post ’Trianon’, sed antaŭe de novembro 1918, kiam la hungara militistaro en tuta armaĵo staris sur la limo. Alimaniere la ’ĉavo’ [4] estas cigana vorto, ĝia uzo iĝas por sia laŭdo pri unu de mem intelekuaro konfesna homo.

Karlo onk’, nur ne instruu min! – indignis eke la junulo. – Ja, kaj mi forgesis, ke Károlyi estis tia debila, ke memstare ne povis eliri urini sur la klozeton.
Mia kara sinjoro! – mi alturmiĝis sin direkte al junulo. – Por la normaleco la plej batale luktuloj iam la fundamentojn eraras. Bela estas, ke la homo skabias la komun’ulojn, sed unuavice pro tio, ĉar la komun’uloj [5] la regulojn de homa kunvivo ili ekpiedbatis. Kun 20-30 jaroj pli aĝajn sinjorojn la homo ne instruas, antaŭen oni salutas, kaj kun „Jam vi pardonu min…” fraza strukturo oni komencas. Same tiam, se oni havas veron. Se tio ĉi ne atingis pruvadon, tiam same precipe. Mi pensas sinjoro junulo same tre indignus kaj vi kuregus la normalecon serĉadi, ke en la sesan klason iranta rokplantaĵo el la teretaĝo du ketekizus. Mi ne ŝatus enfali en ĝia kulpo de ĝeneraligo – mi turniĝas nun jam direlte al miaj amikoj –, sed tia generacio estas plejparte senespera. Miaj kunuloj kapbalancis.

Ádám POZSONYI

Sinbado - la malnov-kutima ĝentilhomo
(aktoro Zoltán LATINOVITS)
El „Demokrata” semajnoĵurnalo – 2012. 15.

Noto de tradukisto:
[1] Béla BISZKU – patrujperfidanta, amasomurdista komunista ministro, kiu raportis por la ekzekutoj, kaj kiu ĝis hodiaŭ ellevintan pension ricevas de (en la vortoj) la kontraŭkomunista sistemo
[2] Trianon – loko kaj kastelo en Parizo, kie oni subskribi la unuan Hungurujon mutuliantan (honto)pacokontrakton
[3] Mihály KÁROLYI – unua prezidento de Hungario, patrujperfidanta, kriptokomunista politikisto, honto de la Hungarujo kaj sia familio
[4] ’ĉavo’- ciganlingva substantivo, t. e. juna ciganulo – en la hungara lingvo estas rifuzinta, sed tamen uzinta slango
[5] komun’uloj – komunistuloj (formordinta vorto) en la origina hungarlingva eseo en karesinta lingvoformo: „komĉicxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

12 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri la demando de lojaleco

Mia kara Doktoro… ĉio estas baze kaj funde demando de lojaleco.

Ó, végső soron csak a lojalitás számít kedves Doktor.
My dear Doctor... it all comes down to a question of loyalty.

Profondeca Spaco Naŭ
2-a serio 18-a epizodo 38-a parto
“Profit and Loss”
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

10 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri la timo de malsato

Pro malsato timi inter abundo, tio sur ian malhelan sekreton signas en la profundo de homa psiko… mordadanta malsato. Pri tio oni devus verki studon.

Éhezéstől félni bőség közepette, ez valami sötét titokra mutat az emberi lélek mélyén. Mardosó éhség… Erről tanulmányt kéne írni.
Fear of starvation amid plenty... it points to some dark secret hidden in the human soul... a gnawing hunger. Someone should do a study.

(Profundeca Spaco Naŭ - DS9
20-a episodo de 3-a serio; 66-a parto. "Improbable Cause"
„Neprobabla kaŭzo”; „Titkos szövetség”)
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

09 május 2012

Bilda citaĵo - Gyurcsács kaj la virtemo

La peko la virtemon suprenvokas unue pri memcertigo.

A bűn az erényt szólítja fel először önigazolásra.

(Albert Camus)

(El hungara lingvo mi tradukis, dum mi dankeblos se iu da nia amiko priskribus originalan francan lingvan formon de la citaĵo!)

Al la bildo:
En la bildo Ferenc GYURCSÁNY (pron: Gjurĉanj) defalinta hungara ĉefministro videblas, kiel sur lian 1-an majan parolon li alveturas.
Li grandan skandalon induktis sur dekstra kaj maldekstra flanko, kiam malkovriĝis, ke Gyurcsány kopiis lian faklaboraĵon de sur sia bofrato kaj li prezentis laŭ propra, poste 4 jaro.
La hodiaŭ kun propra partio havanta Gyurcsány – kiu pri lia Őszöd-a Parolo estis misfama, post kiu tumultoj erupciis en Hungario, sed la premiero kun parlamenta subteno de lia partio tamen abdikis, pro tio la Hungara Socialista Partio en 2010-a elekto funebre malsukcesis – grandegajn ekonimiajn demaĝojn lase post mem.
Gyurcsány-on multoj pri rezignacio, pri foriĝo vokis – sed li por tio ne emas, konfuze li paroladas, ridinde li senkulpigas sin, kontraŭ tiu, ke antaŭe en le Schmitt-afero ekzakte li diris, ke la plagiato estas tia ŝtelo, kiu signifas moralan malĉastiĝon de politikisto.

Kiam Schmitt-on por trompisto, por mensogulo kaj por morale neakcepteba li nomis, eble li ne pensis, ke oni malkaŝiĝos: laŭ junkomunista ĉefo donace ricevintan lian diplomon iuj rigardos.


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis kaj skribis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)
08 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri paranojo

Tiun oni nomiĝas paranojan, kiu imagas, ke oni minacas sian vivon. Oni kutimis minaci mian vivon.

Azt nevezik paranoiásnak, aki képzeli, hogy az életére törnek. Nekem szoktak az életemre törni.

Paranoid is what they call people who imagine threats against their life. I have threats against my life.

[Profundeca Spaco Naŭ - DS9 - 22/4 - 94-a parto,
"For the Cause", "Por la kialo", Árulások (hun: "Perfidoj")]
Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)


07 május 2012

Jozefo Mindszenty - la martira hungara ĉefpastro

120 jare naskiĝis sanktaviva martira Princoprimato de Hungarujo, Jozefo Mindszenty.
Donu al li la Kreinto eternan beatiĝecon kaj Li akceptu lin en vison de Siaj sanktuloj!

Mi vidis malpiulon, kiu estis spitema, Kaj tenis sin larĝe, kiel sukplena multebranĉa arbo;
Sed apenaŭ mi preterpasis, li jam ne ekzistis; Mi serĉis lin, kaj li jam ne estis trovebla.
Konservu senkulpecon kaj celu veron, Ĉar estontecon havas homo pacema;
Sed la krimuloj ĉiuj estos ekstermitaj; La estonteco de la malpiuloj pereos.

(Psa;37:35-38) 


En la bildo: lia Eminenco inter liaj sentineloj antaŭ la komunista sanga tribunalo je 1949. jaro.
Ĝis dumvivan punon li ricevis.
Kiam en ekzilio je 1975 li mortis, liaj komunistaj ekzekutistoj kun kondukado de János Kádár, ili intertintigis en la sia partia centralo.
Je 1991 jaro ni reentombigis en Hungario.
Donu al li la Dio de hungaroj eternaj beatiĝecon kaj trankvilon!

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Skribis kaj sintezis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)06 május 2012

Sur la vojo de memnormeco: Pál Prónay

Ju pli forte insultas iun la humanista, demokrata, eŭropa (komprenu: patrujperfida) preso, des pli ŝancon oni havas pri tio, ke la koncernulo estas honeta.

Nomon de Pál Prónay el buŝo de mia patro mi aŭdis en mia infanaĝo. Mia patro estis malmola homo, sed mia avo estis pli dura. Kompare kun ili mi ne piedbatas nek pilkon. Mi estas jam moliĝinta, miksrasa generacio, la post ni venantojn ni nek menciu. Sufiĉe sur ilin rigardi. Mia avo ĝendarma oficiro estis, li partoprenis en la gerilanaj bataloj de kontraŭ la ĉeĥoj, kaj mia patro ĉiucerte laŭ tio mencius lin por ekzemplo.

Per adolta kapo poste mi estis scivola, kaj el la kontraŭdirantaj datenoj kunmetiĝas bildo, kiu ie same mi estus.

Ne tre li kapablas adaptiĝi. Nek alsimiliĝi, nek konveni. Post sia kapo li iris, kiam post 3-an oktobro 1921 li rifuzis, ke la Ĉifona Gvardio retiriĝo pri la juĝintaj terenoj de Aŭstrio. (Pro tia lia obstineco estos sia profito poste la ĉirkaŭa de Ŝopron plebiscito.) Siajn principojn li sekvis, kiam emis kontraŭ la revenanta reĝo armilon preni, per tio kun Horthy kaj same Gömbös li enmiksiĝis konflikton. De tio lia milita promociiĝo vidis malutilon. Siajn principojn sekve reorganizis siajn formaciojn en 1938, kiam en ĉeĥoslovakiaj terenoj li plenumis makisanagadojn – tioj estas samtiaj heroaj agoj, ol limfortesaj bravuloj de turka erao –, kaj la triumfo apud Munkaĉ, kiam laŭ Viena Verdikto kontraŭ al Hungarujo redoniĝita urbo ĉehan (kun tankoj plifortigita) agreson li puŝis reen kun nula armila- kaj homa materio.
Sed la plej bela estas la fino. En mia pretiĝanta romano la ĉefheroo, Karolo Keskeny pri tio tiel meditas:

„- En establo de la Lajto Banuslando [1], kaj en heroaj agadoj apud la aŭstra limo lian plenigintan rolon sendube vi konas. Same ĉi tion mi supozas. Nome kiu kun tio ne estas kalrvida, kontraŭe oni havas ĉe unu jara pli juna moviĝantan telefonon, tiu estas fiulo. Kaj kiam en ’45 la rusoj trafis Peŝton, ĉi tiu la maljunulo, ĉi tiu maljuna oficiro, sur siajn piedon suprentiris la boteton, sur sian kapon enpremis sian trouzitan kaskon, kaj li soldatiĝis batali. Je sesdekunu jare. Ne oni envoki, de mem li iris. Ĉu laŭ vi kioman ŝancon li vidis por la venko? Ĉu ajne aŭ por la postvivo? Ĉu estis en tio la sencohavo? Ĉu la grandlitera ligiko? Precize tiom, kiom en la mia postgvardia batalo. Ĉar same la postgvardiajn batalojn kun sinteno devas skermi, kaj poste fali sur la fronto.”

Multoj estas la kunkaraktarajto en ni. Nu, li estis militisto. Mi skribisto. Min ĉiucerte li opiniis estus pri kurioza urba frenezulo, sed tiu la sian rason amanta, memnormeca principofideleco faras ponton inter duoj kaj inter niajn sortojn.

Mi ne asertas, ke tio por ĉiu estas sekvebla vojo, sed en ĉia epoko devas kelkaj homoj, kiuj provas.
Ádám POZSONYI
Noto de tradukisto:
[1] Lajto-Banuslando – La Lajto estas okcidenta limorivero de Hungarujo ekde 1043. La Lajto-Banuslando en interrilato de okcidenta hungara insurekcio je 4-a oktobro 1921 estiĝis. Ĝia ŝtatesto estis centestro sinjoro Pál PRÓNAY. Post referendumo je 5-a novembro la ribeluloj senarmiligis kaj transdonis la konvenantajn trenojn de hodiaŭaj limoj al Hungara Reĝlando kaj al Aŭstra Respubliko.

Aperis en la „Nagy Magyarország” (Granda Hungarujo) periodaĵo – Aprilo 2012.
  
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

05 május 2012

Ni ekkonu sin reciproke - ni ne foriru apud unu al alia sen vortoj!


Ni ekkonu unu la alian - ni ne foriru apud unu al alia sen vortoj! 
:-D
 cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

04 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri la knabo, kiu lupon kriis

(Pri moralaĵo de historio pri knabo, kiu kriis lupon)

…ke neniam ni mensogu saman dufoje…

"Neprobabla kaŭzo" - "Sekrete Komploto" /
"Improbable Cause" / "Titkos szövetség" titola,
20-a epizodo de 3-a serio (66-a parto)

Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

 Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)


03 május 2012

Ĉiutaga Garak – pri la nehavo de la fantazio

Nu, la vero… kutime estas nur senkulpigo por la nehavo de fantazio.

Nos, az igazság általában csak mentség a fantázia hiányára.

The truth… is usually just an excuse for a lack of imagination…

Cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.


Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)


01 május 2012

Pensoj de Sankta Bernardo al la kruckavaliroj


Kavaliroj, vi estu certaj pri siaj aferoj, vi ekpaŝu, kaj vi batalu kontraŭ sia malamikoj de kruco de Kristo. Vi ĝoju, kuraĝa batalisto, se vi restos en vivo kaj vi venkegos en la Sinjoro, sed ankoraŭ plie vi ĝojus, se vi falos en la lukto, kaj vi reiros al la Sinjoro!

(S-ta Bernardo: Pri laŭdos de nova militservo - De laude novæ militiæ)

 En la bildo: sceno el la Ĉiela Reĝlando – Kingdom of Heaven; 2005 – titola filmo. Kiel la jerusalema Sankta Kruco relikvo lasfoje marŝas al parado el Jerusalemo, ke tiun Saladino (ĉ. 1138-1193) akiru pedon kaj kio poste ŝajnas malaperi eterne. (Ke poste, foje, kiam alvenos sia tempo, ankoraŭ ĝi reiru! Ĉar tiu reiros – pri tiu vi ne dubu!)


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)