13 május 2012

Espero - Epokspirito

En ĝardenejo
Este bela suna vetero en ĝardenejo ni sidadis, Apud ni alia tablosocieto enprofundiĝis en la opinioŝanĝon.

La situo estas pli multa kiel interesa! – tiel Bakisto, kiu havas tian kutimon, ke kun malklaraj bombastoj li eku sian direndeton.
Nu… – li estus ekis s-ro Najbaro, kiam ĉe la najbara tabelo pri laŭta vortbatalo ni estis atenta. Ĉirkaŭ dudek jara junulo flagris kaj uze liberalan vortuzon „li distribuis la menson”.

Artúr Ferraris: La historia tarokpartio
De mi ne eblas pli granda antikomunisto! Se de mi dependus, Biszku [1] antaŭtrelonge li estus pendige, kiel skabia hundo. Same Károlyi-n mi suprenpendigus! Tiu estis la tia ’ĉavo’, kiu tion diris, ke li ne volas plu soldaton vidi en Hungarujo post ’Trianon’! [2]
Mia kara sinjoro – tiel pri tio ĉi grizhara sinjoro. – Laŭ grandveŝta novulo vi estus pli pretendema en la sia lingvouzo! Via noto kvankam atestas grandnivelan senmalklerecon. Ne Károlyi [3] estis, kiu ne volis plu soldaton vidi, sed Béla Linder nomiĝa lia ministro de la militaj aferoj! Kaj ne post ’Trianon’, sed antaŭe de novembro 1918, kiam la hungara militistaro en tuta armaĵo staris sur la limo. Alimaniere la ’ĉavo’ [4] estas cigana vorto, ĝia uzo iĝas por sia laŭdo pri unu de mem intelekuaro konfesna homo.

Karlo onk’, nur ne instruu min! – indignis eke la junulo. – Ja, kaj mi forgesis, ke Károlyi estis tia debila, ke memstare ne povis eliri urini sur la klozeton.
Mia kara sinjoro! – mi alturmiĝis sin direkte al junulo. – Por la normaleco la plej batale luktuloj iam la fundamentojn eraras. Bela estas, ke la homo skabias la komun’ulojn, sed unuavice pro tio, ĉar la komun’uloj [5] la regulojn de homa kunvivo ili ekpiedbatis. Kun 20-30 jaroj pli aĝajn sinjorojn la homo ne instruas, antaŭen oni salutas, kaj kun „Jam vi pardonu min…” fraza strukturo oni komencas. Same tiam, se oni havas veron. Se tio ĉi ne atingis pruvadon, tiam same precipe. Mi pensas sinjoro junulo same tre indignus kaj vi kuregus la normalecon serĉadi, ke en la sesan klason iranta rokplantaĵo el la teretaĝo du ketekizus. Mi ne ŝatus enfali en ĝia kulpo de ĝeneraligo – mi turniĝas nun jam direlte al miaj amikoj –, sed tia generacio estas plejparte senespera. Miaj kunuloj kapbalancis.

Ádám POZSONYI

Sinbado - la malnov-kutima ĝentilhomo
(aktoro Zoltán LATINOVITS)
El „Demokrata” semajnoĵurnalo – 2012. 15.

Noto de tradukisto:
[1] Béla BISZKU – patrujperfidanta, amasomurdista komunista ministro, kiu raportis por la ekzekutoj, kaj kiu ĝis hodiaŭ ellevintan pension ricevas de (en la vortoj) la kontraŭkomunista sistemo
[2] Trianon – loko kaj kastelo en Parizo, kie oni subskribi la unuan Hungurujon mutuliantan (honto)pacokontrakton
[3] Mihály KÁROLYI – unua prezidento de Hungario, patrujperfidanta, kriptokomunista politikisto, honto de la Hungarujo kaj sia familio
[4] ’ĉavo’- ciganlingva substantivo, t. e. juna ciganulo – en la hungara lingvo estas rifuzinta, sed tamen uzinta slango
[5] komun’uloj – komunistuloj (formordinta vorto) en la origina hungarlingva eseo en karesinta lingvoformo: „komĉicxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése