02 december 2012

Ni protestas kontraŭ la insultego de la nia Patrujo!

Ni protestas kontraŭ travideble „pakita”, publika kaj kaŝa atako!

– Hungara ’Justitia’ Komiteto
(MJB, Magyar Justitia Bizottság)

ALVOKO!

(Al ĉiu nia bonsenta hungara Patriano! Al intelektularoj! Al sviencistoj! Al artistoj! Al sportistoj! Al la memkonscia, nian paseintecon, historiajn eminentulojn estimantaj, saĝajn, integraj pensantaj ŝtatano de la hungara nacio!)

Ĉi-voje ni penses Vin, ekparolu! Ne permesu, ke nian Patrujon senĉese oni nazigu, faŝistigu, misfamigu kaj per senbazaj kalumnioj akuzu. Hungarujo ĉiam estis akceptanta lando, ankaŭ en la sukcesaj kaj en la per pereo ŝarĝintaj tempoj. En siaj limoj ĉion ĝi faris por savo de ĝia ŝtatanoj, dum ankaŭ la tempo de la 2-a mondmilito. La historio estas la plej granda pruvaĵo pri tio. Kiuj nun nian publikan vivon agace, senpriresponde incite, leŭ vorto malice grumblas kontrau ni, nemalmultoj al Miklós Horthy kaj liaj kunlaborantoj, intere al pli maljuna József Antall dankus sian vivon. Ni estas sata pro la pridiskutadojn de la niaj naciaj sortodemandoj el egoisma intereso kaj profitavido, depost longa tempo la malhelpantaj elparolantuloj kaj la laŭ tiuj en erarigeco, malsaĝigeco restantaj – plimulte senpekecaj – iliaj subtenantoj…

Ni metu finon per kuna volo kaj decideco, pri la interbatadeco de la nian Patrujon senkaŭze atakantaj fremdkoruloj, ĝene pluan detruon de nia publikvivo. Braklige manon de ĉiuj, kiuj depost jardekoj, konscie distordas nian nacian paseon, malverojn da dekduo ŝutas sur nin, ke kun hontiĝo ili kompromitu Nin, Ni donigu tiajn leĝojn, ke kontraŭ tioj ĉi malnoblaj rimedoj apelaciantaj, de la senĉesa intrigado nefortimiĝantaj fortoj, efike estu konduti. Se devas per la forto de la leĝo. Per la grava monpuno, per ĉesiginta, poste konvene siaj kulpoj, per plenumenda malliberiĝo sankcie iun ajn. Sen escepto. Senrigarde al ĉio ĝisaj reelaj, aŭ artefaritaj iliaj merioj! Ajn ankaŭ la establo de ekzilo enkonduke.

Ne estas devige ĉi tie vivi. Al kiu ne plaĉas ĉi tio Patrujo, tiu deirus.

Ni ne multobligas la vorton pluen, ni petas ĉiun sin taksantan gravan veran Patrioton, protestu kun ni, kie nur trovas rimedon. Per nefermitaj leteroj, per siaj kuraĝaj elpaŝeco, tiel hejme, kiel eksterlande ire kaj vene. En familia, amika rondo, sur publikejoj, protekte konstruon de vera vivebla Patrujo!

Dio defendu Hungarujon!

Prot. d-ro Imre BOKOR prezidanto
Béla Cs. SZABÓ vicprezidanto
Lajos HIRIPI ano de prezidantaro
Attila LÉVAY ano de prezidantaro
Attila Árpád PÉTERI ano de prezidantaro
Prof. Kornél BAKAI
Gyula DETRE (Kanado)
Csaba KENESEY (Svisio)
Prof. Alfonz LENGYEL (Usono)

El la reto

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése