26 január 2013

Potenco de scio - spritaĵo

En la milito la israelanoj kaptas unu araban piloton. Ili provis konfesigi lin pri la parametroj de la dispafinta aviadilo.
- Kiom estas la optima flugada alto de la via maŝino?
La piloto ne respondas, do ili tre tradraŝas.
- Kiom estas la maksimuma flugada rapido de la via flugmaŝino?
La piloto ree ne respondas, do eĉ pli forte ili tradraŝas.
- Kiom povumon havas transmisilo de via aviadilo?
Ne ekzistas respondo, do refoje ili tradraŝas, sed ĉar ili vidas, ke neniun estus elpreni el li, tial ili liberigas.
Hejmen alvene oni bonvenigas lin kiel nacia heroo, kaj dum la festo oni demandis de li, ke kion li kapablas konsili por la piloto-edukatoj?
- Nur tiun, ke la teknikajn datenojn ili lernu ĝisfunde, ĉar se oni ekkaptos ilin, kaj ili ne scios tion, tiam oni tre tradraŝos ilin!


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

22 január 2013

Nekonata Sudlanda genocido

Al la atento Holivudo: hungarekstermado en la iama Sudlando de la Hungarujo

Je vintro de 1944-45 sur la iliaj loĝlokoj aŭ en la kolektantaj koncentrejoj, senrigarde al aĝo aŭ sekso ekzekutis la hungarajn naciecajn civilajn loĝantarojn la serbaj partizanoj. La murdojn per sadismema kruelaĵo, sisteme ili kulpis, vivon de 50-60 mil hungaraj estinge.

Ripozu en Paco, niaj sampatrujanoj!


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

18 január 2013

Danco de Zalongos - heroeco de nacio Eŭropa

Kiam la fama-famekonataj militistoj de komunumo Sulio – la sulianoj – jam ĉiu mortfalis ĝis fine en la batalo kontraŭ turkoj (1803), tiam la sulianaj virinoj supreniris la monton Zalongoson
(ζάλογγο), kaj ĝise ili balais, kiam foruziĝis ilia pulvo.
Tiam ili ekis dancinta. Al ferosa, por morto dediĉinta, admirinda danco, al kiu – la tiama por popolkanton iĝintan – faman kanton ili kantis:

„Knabinoj de Sulio ne vivas sen ĝi, multekosta libereco,
Adiaŭ, vi povra mondo, adiaŭ vi dolĉa vivo!
Adiaŭ fontoj, kaj vi montoj, montokrestoj!”

Kaj kiam ono forkantis: vicorde ili desaltis en la rokfendon, kiam neniu falu vive en manojn de kontraŭulo.

La esprimo „Danco de Zalagos” de tiu tempo greke estis por flugila vorto.
Ian ĝi signifas, kiel la „mortodanco”.

Sed neniu atestas plie la vivvolecon de la greka popolo, kiel tio ĉi la „morto-danco”.

nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis el hungarlingva teksto:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

17 január 2013

Gábor Göre - kiel filozofo

„Al la homo ĉiam sian enan evoluon devas akceli, sur la sia ena vojo devas »iri«. Sed la moderna homo la pli malpezan vojon elekte, ekskluzive la eksteran mondon pikpuŝadas. Tie oni novigas, tie reformadas. Siajn enajn erarojn, konfliktojn oni ne solvos, kaj oni miras, kiel la benzinpropulananta aŭtomobilo, la sonfilmo, la supopulvoro, aŭ ajne la reto ne donas respondon pri la siaj problemoj de la sia bopatrino, la nevo de la najbaro, pri la alproksimiĝata maljuneco aŭ pri la problemoj de la ĝuste ekzistanta povo.”

(Pozsonyi, Ádám: Göre Gábor kiel filozofo)


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

Mankas krotaloj

Mi ĝojas,
ke ĉi tie ni ne havas
krotalojn.

Ni havas financistojn
politikistojn
ĵurnalistojn
televidon
prudulojn
kaj ankaŭ aliajn
venenaĵojn.
Sed jrotalojn
ni ne havas.

La vivo povus esti
eĉ pli malagrabla.


(1969)

William Auld (1924-2006) skota poeto, aŭtoro, trandukisto en Esperanto, eldonisto de magazino.
Eble li estis la plej granda poeto de la esperantlingvo
En la sia „La infana raso” titola volumo per unu frapo li tragvidis la esoerantan literaturon el la mondo de la impresionismo kaj parnasismo sur la kampon de la hodiaŭ liriko.
Trifoje oni kandidatigis lin pri Nobel-prezo.    
La lia civila profesio estis: instruisto pri angla lingvo kaj literaturo.


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Redaktis kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)
 

13 január 2013

Ĉe la riverkurbo de la Dono hungaraj herooj mortis - R.E.P

Antaŭ 70 jaroj, la 12-an de Januaro, 1943 komenciĝis per la unu el alia plej granda homoperdo funckianta batalo de la nia historio, ĉe la vojfleksiĝo de rivero Dono.
Ni memoru pri la mortfalitoj, deportitoj!
Ili ripuzu en Paco, Pace! 
 
De la direkto riverkurbo de la Dono, la vento de morto balaas.
Preter mia orelo kuglo siblas: frida, frida, frida!

La flankon de la bunkro hodiaŭ bomba trarompis.
Kaj se krias vin la via kunulo: pluen, pluen, plen

La vento, disportas, nian dormon nokte: li frosmortis.
En la neĝo ni enprofundiĝas. Kial ni eliris? Jam mi ne scias.

Se estas anĝeloj, oni ne iradas nun ĉi direkte,
Nur diabloj pafas nin: vivu, vivu, vivu!

Se vivus ankoraŭ mia patrino, kaj mi havus domon, kaj patrujon
Se atendas min la mia karulino: kial, kial, kial?

La vento, disportas, nian dormon nokte: li frosmortis.
En la neĝo ni enprofundiĝas. Kial ni eliris? Jam mi ne scias.

Sed malproksime estas ankoraŭ la somero, la frostmorto falĉas.
En la mia koro estas nur glacipendaĵoj: eble hodiaŭ mi mortos.

De la direkto riverkurbo de la Dono, la vento de morto balaas.
Preter mia orelo kuglo siblas: frida, frida, frida!

 cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Faris kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

La vulpo kaj la korvoPri la fabelo de la vulpo kaj korvo tiu estas la plej pensigata, ke unu rabobesto kaj plantovoro diskutas pri unu laktoprodukto.cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)

06 január 2013

La vera revolucio - karikaturo


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsidere Progresantoj
(HEKKP)